ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΟΡΟΙ Α∆ΕΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΕ Υ∆ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ
Ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 135 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1961 μέχρι 2007)
Οι περί Αλιείας Κανονισμοί του 1990 μέχρι 2007, Κανονισμός 12

ΟΡΟΙ
Άδειες Ερασιτεχνικής Αλιείας σε Υδατοφράκτες: Άδειες εκδίδονται σε άτομα άνω των 12 ετών. Για έκδοση αδειών σε πρόσωπα που έχουν ηλικία μεταξύ 12 και 18 ετών χρειάζεται η γραπτή συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους. Οι Άδειες είναι προσωπικές. Άτομα κάτω των 12 ετών έχουν δικαίωμα να ψαρεύουν μόνο στην περίπτωση που αναγράφεται το όνομα τους στην άδεια του γονέα ή κηδεμόνα τους. Κατά τη διάρκεια ψαρέματος, οι ανήλικοι θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν σωσίβιο.

Ώρες ψαρέματος:
(α) Μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου μέχρι μία ώρα μετά τη δύση του.
(β) Απαγορεύεται η μεταφορά οποιουδήποτε αλιευτικού εξοπλισμού στις όχθες του υδατοφράκτη μιάμιση ώρα πριν την ανατολή του ήλιου.
(γ) Απαγορεύεται η κατοχή οποιουδήποτε αλιευτικού εξοπλισμού στις όχθες του υδατοφράκτη μιάμιση ώρα μετά τη δύση του ήλιου.

Μέθοδοι ψαρέματος:
(α) Το ψάρεμα επιτρέπεται μόνο με τη χρήση καλαμιού και το κάθε άτομο απαγορεύεται να χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα καλάμι με μισίνα.
(β) Απαγορεύεται το ψάρεμα με καλάμι με μισίνα που έχει περισσότερα αγκίστρια από ένα. Το τριπλό αγκίστρι θα λογαριάζεται σαν ένα. Στις περιπτώσεις που γίνεται χρήση της μεθόδου « συρτής με καλάμι » για το ψάρεμα αρπακτικών ειδών, επιτρέπεται η χρήση εργοστασιακών τεχνητών δολωμάτων που φέρουν περισσότερα από ένα αγκίστρι.
(γ) Απαγορεύονται όλοι οι άλλοι τρόποι ψαρέματος, μηχανήματα ή συσκευές ψαρέματος συμπεριλαμβανομένων φανών ή φώτων, ή δικτύων ή «συρτής με το χέρι» ή χημικών ή άλλων ουσιών.
(δ) Το ψάρεμα επιτρέπεται μόνο από τις όχθες των υδατοφρακτών.
(ε) Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε τηλεκατευθυνόμενου μέσου ή συσκευής για σκοπούς ψαρέματος ή σαν υποβοηθητικό μέσο ψαρέματος.

Υδατοφράκτης Άχνας: Ο υδατοφράκτης Άχνας θα είναι κλειστός για ψάρεμα κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 30η Ιουνίου.

Υδατοφράκτης Άχνας και Πολεμιδιών:
(α) Απαγορεύεται η θανάτωση ή η μεταφορά ζωντανών ψαριών μακριά από τον υδατοφράκτη.
(β) Τα ψάρια που αλιεύονται πρέπει να απαγκιστρώνονται προσεκτικά και να επιστρέφονται ζωντανά πίσω στο νερό.

Περιορισμός αριθμού ψαριών (ποσόστωση): Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να ψαρέψει και να έχει στην κατοχή του κατά τη διάρκεια μιας μέρας περισσότερα από δύο (2) ψάρια του είδους Λαυράκι, δύο (2) ψαρια του είδους Κυπρίνος , δύο (2) ψάρια του είδους Λουτσιόπερκα πέντε (5) ψάρια του είδους πέστροφα και ένα (1) ψάρι του είδους οξύρυγχος Ο συνολικός αριθμός των πιο πάνω ψαριών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 ψάρια.

Περιορισμός μεγέθους ψαριών: Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να ψαρέψει και να έχει στην κατοχή του: Πέστροφα μικρότερη από 20 εκ., Λαυράκι μικρότερο από 30 εκ., Λουτσιοπέρκα μικρότερη από 30 εκ., Κυπρίνο μικρότερο από 30εκ και οξύρυγχο μικρότερο από 70 εκ.. Το μέγεθος μετράται από την άκρη του ρύγχους μέχρι την άκρη της ουράς. Σε περίπτωση που κάποιος τυχαία ψαρέψει ένα μικρότερο ψάρι θα πρέπει να το επιστρέψει στο νερό με όσο το δυνατό λιγότερες βλάβες.

Αλιεία Τούρνας: Σε περίπτωση αλίευσης ψαριού του είδους Τούρνα απαγορεύεται η επιστροφή του στον υδατοφράκτη.

Απελευθέρωση ψαριών: Κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο σε περίπτωση αλίευσης ψαριών των ειδών Κυπρίνος και Λαυράκι η επιστροφή των ψαριών στον υδατοφράκτη είναι υποχρεωτική.

Πώληση ψαριών: Απαγορεύεται η πώληση των ψαριών.

Παροχή πληροφοριών: Όλοι οι ψαράδες είναι υποχρεωμένοι να δίνουν στο ∆ιευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ή εκπρόσωπο του, οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με το ψάρεμα στους υδατοφράκτες που θα θεωρούσε σκόπιμο να τους ζητήσει.

Για σκοπούς καταγγελίας παράνομης αλιείας τις καθημερινές μεταξύ των ωρών 07:30 – 15:00 μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα πιο κάτω τηλέφωνα:
Λευκωσία: 22807853
Λεμεσός-Ζύγι: 25827277 – 24817097
Πάφος: 26821677
Λάρνακα – Αμμόχωστος: 24304294 – 23834170

Για σκοπούς καταγγελίας παράνομης αλιείας τις καθημερινές μεταξύ των ωρών 15:00 – 18:30 και τα
σαββατοκύριακα μεταξύ των ωρών 06:00 – 18:30 μπορείτε να επικοινωνήσετε με τo τηλέφωνο 99489641.

∆ιατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος: Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε:
(α) Να σταθμεύει μηχανοκίνητο όχημα σε απόσταση μικρότερη των 15 μέτρων από το ανώτερο σημείο της στάθμης του νερού του υδατοφράκτη.
(β) Να ρίχνει σκουπίδια μέσα στον υδατοφράκτη ή να διαταράσσει το έδαφος ή τη βλάστηση στις όχθες του.
(γ) Να ανάβει φωτιά ή να κατασκηνώνει ή να αφήνει σκουπίδια στις όχθες του υδατοφράκτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
(α) Η άδεια αυτή ισχύει ΜΟΝΟ όταν ο/οι υδατοφράκτης/ες έχει/έχουν κηρυχθεί από το ∆ιευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ως ανοικτός/οί για ψάρεμα.
(β) Όλοι οι ψαράδες πρέπει να έχουν μαζί τους τις Άδειες και τις ταυτότητες τους και να συνεργάζονται με το ∆ιευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών όπως και με οποιονδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που θα ενεργεί εκ μέρους του.
(γ) Παράβασης της σχετικής νομοθεσίας και των όρων που συνοδεύουν την άδεια, μπορεί να επιφέρει ποινές μέχρι €8,542 ευρώ ή 6 μήνες φυλάκιση ή και τα δύο μαζί.