Πληροφορίες/Κανονισμοί

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ψαρέματος Λαβρακιού 2017

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ερασιτεχνών Ψαράδων Εσωτερικών Υδάτων ανακοινώνει τη διοργάνωση του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Ψαρέματος Λαβρακιού 2017. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσα μέλη τακτοποίησαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος καθώς επίσης και νέα μέλη που θα εγγράφουν μέχρι και πριν την έναρξή του. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους απαραίτητα τη σχετική άδεια που εκδίδει το Τμήμα Αλιείας που επιτρέπει το ψάρεμα στους φράκτες για το 2017.

Το Πρωτάθλημα θα διοργανωθεί ως εξής:

– Ατομικό
– Το πρωτάθλημα θα έχει δύο κατηγορίες αθλητών.
Όλοι ανεξαιρέτως οι αθλητές κατά την εγγραφή τους στο πρωτάθλημα θα δηλώσουν σε ποια κατηγορία θα λάβουν μέρος .
Αν σε περίπτωση που οι συμμετοχές σε μία από τις δύο κατηγορίες δεν ξεπεράσουν τους έξι (6) αθλητές το πρωτάθλημα θα είναι μια κατηγορία για όλους και η ατομική βαθμολογία του κάθε αθλητή θα έχει σημαντικό ρόλο στο διαχωρισμό κατηγοριών που θα δημιουργηθούν τον επόμενο χρόνο.
– Συμμετοχή : 20 ευρώ για κάθε διαγωνιζόμενο (10 ευρώ συμμετοχή ανά αγώνα για όσους δεν είναι γραμμένοι στο πρωτάθλημα)
– Τέσσερεις (4) Αγώνες, ένας εκ των οποίων διήμερος .
– Διάρκεια κάθε αγώνα: 7 ώρες (14 ώρες για τοv διήμερο)
– Σύστημα βαθμολόγησης: Βλέπε παράρτημα Ι . Στη συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στο τέλος του Πρωταθλήματος, θα προστεθούν οι τρεις αγώνες στους οποίους θα έχει συγκεντρώσει την ψηλότερη βαθμολογία. Θα διαγράφεται δηλαδή ο αγώνας στον οποίο ο αθλητής έλαβε τη χαμηλότερή του βαθμολογία.
– Νικητές: Τρείς πρώτοι κάθε κατηγορίας και ο διαγωνιζόμενος με το μεγαλύτερο ψάρι(ανεξαρτήτως κατηγορίας).

Λεπτομέρειες αγώνων:

Πρώτος Αγώνας: Μέρα 1η: Ευρετου– 25/3/17
Ώρα έναρξης: 11:00
Προπόνηση: ο φράκτης θα είναι ανοικτός για προπόνηση μέχρι τις 20.03.17

Πρώτος Αγώνας: Μέρα 2η Κανναβιού – 26/3/17
Ώρα έναρξης: 10:30
Προπόνηση: ο φράκτης θα είναι ανοικτός για προπόνηση μέχρι τις 20.03.17

Δεύτερος αγώνας – Κλήρωση – 27 Μαιου 2017
Τα φράγματα που θα μπουν στην κληρωτίδα θα αποφασιστούν με βάση τα δεδομένα που θα επικρατούν λίγες μέρες πριν τον αγώνα. Τα φράγματα στα οποία έχουν ήδη προγραμματιστεί αγώνες (Ευρέτου, Κανναβιού και Ασπρόκρεμος ) δε θα συμπεριλαμβάνονται στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τρεις (3) ημέρες πριν τον αγώνα, παρόντος του αρχικριτή, τουλάχιστον ενός μέλους της Επιτροπής Αγώνων και τουλάχιστον ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που να μην είναι μέλος της Επιτροπής Αγώνων. Η κλήρωση θα γίνει σε χώρο που θα ανακοινωθεί από το Σύνδεσμο και θα είναι ανοικτή για οποιονδήποτε διαγωνιζόμενο θα ήθελε να παραστεί.
Ώρα έναρξης: 12.30

Τρίτος αγώνας – Κλήρωση – 22 Οκτωβρίου 2017
Τα φράγματα που θα μπουν στην κληρωτίδα θα αποφασιστούν με βάση τα δεδομένα που θα επικρατούν λίγες μέρες πριν τον αγώνα. Τα φράγματα στα οποία έχουν ήδη προγραμματιστεί αγώνες (Ευρέτου, Κανναβιού και Ασπρόκρεμος ) δε θα συμπεριλαμβάνονται στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τρεις (3) ημέρες πριν τον αγώνα, παρόντος του αρχικριτή, τουλάχιστον ενός μέλους της Επιτροπής Αγώνων και τουλάχιστον ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που να μην είναι μέλος της Επιτροπής Αγώνων. Η κλήρωση θα γίνει σε χώρο που θα ανακοινωθεί από το Σύνδεσμο και θα είναι ανοικτή για οποιονδήποτε διαγωνιζόμενο θα ήθελε να παραστεί.
Ώρα έναρξης: 10.30

Τέταρτος αγώνας – Ασπρόκρεμος – 11/11/2017
Ώρα έναρξης: 09:30
Προπόνηση: ο φράκτης θα είναι ανοικτός για προπόνηση μέχρι τις 6.11.17

Κανονισμοί:

1. Το ψάρεμα επιτρέπεται μόνο από την ακτή. Ψάρεμα μέσα από το νερό με οποιοδήποτε μέσο απαγορεύεται. Το ψάρεμα θα επιτρέπεται σε ολόκληρο το φράγμα εκτός από τις περιοχές που έχουν απαγορευθεί με βάση την άδεια ψαρέματος ή από τους διοργανωτές.

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση των διαγωνιζομένων με αυτοκίνητο ή άλλο τροχοφόρο μέσο μετά την έναρξη του διαγωνισμού. Για το λόγο αυτό ο Σύνδεσμος θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή στους διαγωνιζόμενους να φέρουν την κατάλληλη ενδυμασία και παπούτσια και να τονίσει τους κινδύνους που υπάρχουν από το ανώμαλο έδαφος, ψηλή βλάστηση, φίδια κλπ. και ότι δεν θα φέρει καμιά ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή τραυματισμό.

3. Τα ψάρια που μετρούν στο διαγωνισμό είναι μόνο του είδους largemouth bass (μεγαλόστομο λαβράκι). Το ελάχιστο επιτρεπτό μέγεθος είναι 30εκ το οποίο θα μετριέται από την άκρη του στόματος μέχρι το μακρύτερο άκρο της ουράς. Το ψάρι κατά την μέτρηση μπορεί να έχει κλειστό η ανοιχτό στόμα.

4. Στη συνολική βαθμολογία του αγώνα, για κάθε αθλητή θα μετρούνται τα 5 μεγαλύτερα από το σύνολο των ψαριών τα οποία έχει αλιεύσει. Στην περίπτωση του διήμερου αγώνα θα ισχύουν τα πέντε μεγαλύτερα λαβράκια και από τις δυο μέρες μαζί (εάν ένας διαγωνιζόμενος παρευρεθεί μόνο στην μια μέρα, θα ισχύουν τα ψάρια αυτής της μέρας).

5. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται στα σημεία εκκίνησης τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα ώστε να διευθετηθούν έγκαιρα οι διαδικασίες εκκίνησης (εγγραφή, ελέγχοι κάμερας, χορήγηση αριθμών κλπ). Διαγωνιζόμενοι που φθάνουν στα σημεία εκκίνησης λιγότερο από μισή ώρα πριν την έναρξη θα περιμένουν για τις διαδικασίες εγγραφής μετά από την εκκίνηση των υπόλοιπων διαγωνιζομένων. Σε περίπτωση που κάποιος διαγωνιζόμενος γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα αργήσει, θα πρέπει να ειδοποιήσει τον Αρχικριτή ή την Επιτροπή Αγώνων όχι αργότερα από τις 21.00 της προηγούμενης (εκτός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης).

6. Ο διαγωνιζόμενος που θα παρουσιαστεί στο σημείο εκκίνησης μετά την λήξη του διαγωνισμού θα μηδενίζεται και θα του αφαιρούνται 50 βαθμοί από την προσωπική του βαθμολογία (σε περίπτωση που έχει λιγότερους από 50 βαθμούς θα παίρνει αρνητικό πρόσημο). Ο κανονισμός αυτός δεν ισχύει σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού του αθλητή ή σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων (πχ πυρκαγιά ή συσσώρευση υδάτων) που αποκόπτουν την λογική διαδρομή της επιστροφής. Ο Αρχικριτής και τα μέλη της Επιτροπής Αγώνων είναι υπεύθυνοι να αποφασίσουν εάν η καθυστέρηση του αθλητή εμπίπτει σε αυτές τις κατηγορίες.

7. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (χωρίς δυνατότητα αποστολής φωτογραφιών ασύρματα) με δυνατότητα φωτογραφίας με υψηλή ανάλυση. Επίσης οι φωτογραφίες από τις συγκεκριμένες συσκευές θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα μεταφοράς σε υπολογιστή, επομένως οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα σύρματα ή card readers κτλ. Οι φωτογραφικές θα πρέπει να έχουν κενές κάρτες μνήμης πριν τον αγώνα(θα ελέγχονται από τον Αρχικριτή).
Επίσης δεν θα επιτρέπονται κάρτες Wi-Fi στις φωτογραφικές μηχανές.

8. Οι διαγωνιζόμενοι θα προμηθευτούν από τον Σύνδεσμο τον απαραίτητο πήχη για τη μέτρηση των ψαριών. Αυτά θα φωτογραφίζονται πάνω στον πήχη και θα αφήνονται πίσω ζωντανά. Επίσης κάθε φωτογραφία έκτος από το ψάρι και τον πήχη θα πρέπει να έχει ένα αύξων αριθμό (θα δοθούν από τον σύνδεσμο). Εάν κάποιο ψάρι πεθάνει τότε ο διαγωνιζόμενος θα επιβαρύνεται με 10 βαθμούς ποινής.

9. Για κάθε μετρήσιμο εκατοστό ο αθλητής θα παίρνει 1 βαθμό. Εάν το μήκος του ψαριού είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 40εκ επιβραβεύεται με επιπλέον 5 βαθμούς. Εάν είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 45εκ επιβραβεύεται με επιπλέον 10 βαθμούς. Εάν είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 50εκ επιβραβεύεται με επιπλέον 20 βαθμούς. Εάν είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 55εκ επιβραβεύεται με επιπλέον 25 βαθμούς. Ο νικητής θα είναι ο διαγωνιζόμενος με τους περισσότερους βαθμούς.

10. Οι διαγωνιζόμενοι θα δικαιούνται να ψαρεύουν μόνο με ψεύτικα δολώματα (artificial lures). Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των καλαμιών που θα φέρει ο κάθε διαγωνιζόμενος αλλά θα μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο ένα κάθε φορά.

11. Η μικρότερη απόσταση (σε ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ) που θα πρέπει να διατηρείται μεταξύ των ψαράδων είναι 10 μέτρα.

12. Απαγορεύεται η χρήση του Alabama rig

13. Οποιαδήποτε ένσταση για το μέγεθος του ψαριού η σχετικά με παραβίαση κάποιου κανόνα από διαγωνιζόμενο θα πρέπει να δοθεί στον Αρχικριτή του διαγωνισμού (την ημέρα του αγώνα μέχρι και πριν την τελετή απονομής) ο οποίος θα λάβει και την τελική απόφαση.

14. Ο αγώνας θα μπορεί να αναβληθεί ή να διακοπεί όταν υπάρχουν συνθήκες ή γεγονότα τα οποία επηρεάζουν την ασφαλή διεξαγωγή του. Ο αγώνας θα αναβάλλεται εάν κριθεί αναγκαίο κατά την κρίση της Επιτροπής Αγώνων σε συνεννόηση με τον Αρχικριτή με απόφαση που θα λαμβάνεται πριν τις 18.00 της προηγούμενης μέρας.

Σε περίπτωση αναβολής του αγώνα, ο αγώνας θα διεξάγεται την επομένη μέρα, ή εάν οι συνθήκες που ώθησαν στην αναβολή του αγώνα συνεχίζουν να ισχύουν, τότε θα διεξαχθεί το επόμενο Σάββατο.

Σε περίπτωση που έκτακτες καταστάσεις υποχρεώσουν διακοπή του αγώνα, τότε θα ισχύουν τα εξής:

Εάν ο αγώνας διακοπεί μετά το πέρας πέντε ωρών τότε ο αγώνας θεωρείται ότι έχει λήξει
Εάν ο αγώνας διακοπεί πριν το πέρας πέντε ωρών τότε ο αγώνας θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα από το σημείο που διακόπηκε. Όλα τα ψάρια που έχουν πιαστεί μέχρι την διακοπή θα μετρούν κανονικά στον επόμενο διαγωνισμό
Σε περίπτωση επανάληψης του αγώνα καμία νέα συμμετοχή δεν θα επιτραπεί στον επαναληπτικό αγώνα.

Στην περίπτωση του διήμερου αγώνα, εάν σε μια από τις μέρες ο αγώνας διακοπεί προτού συμπληρωθούν πέντε ώρες, τότε θα ισχύουν τα αποτελέσματα του μέχρι το σημείο διακοπής και θα προστεθούν στην άλλη μέρα. Εάν μια μέρα ακυρωθεί θα ισχύσει η άλλη μέρα κανονικά. Εάν διακοπούν και οι δύο αγώνες με διάρκεια λιγότερη από πέντε ώρες αλλά με συνολική διάρκεια επτά ή περισσότερες ώρες θα ισχύσουν ως έχουν. Αν και οι δύο μέρες ακυρωθούν ή διακοπούν με συνολική διάρκεια κάτω των επτά ωρών, τότε ο αγώνας θα διεξαχθεί το επόμενο Σαββατοκυρίακο σαν μιας μέρας αγώνας με ώρα έναρξης 12.00 .

15. Οποιαδήποτε αποχώρηση κατά την διάρκεια του αγώνα (εκτός και αν συντρέχει σοβαρό πρόβλημα) θα οδηγεί σε μηδενισμό του διαγωνιζόμενου από τον αγώνα (σε ατομικό επίπεδο –σε περίπτωση που έχει λιγότερους από 100 βαθμούς θα παίρνει αρνητικό πρόσημο). Σε περίπτωση που κάποιος διαγωνιζόμενος γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα πρέπει να αποχωρήσει πριν την λήξη του αγώνα θα πρέπει να ενημερώσει τον Αρχικριτή και την Επιτροπή Αγώνων το αργότερο μέχρι τις 21.00 της προηγούμενης του αγώνα.

16. Οποιαδήποτε παραβίαση κανονισμών του αγώνα θα οδηγεί κατά την κρίση του Αρχικριτή σε μηδενισμό του διαγωνιζόμενου από το συγκεκριμένο αγώνα και αφαίρεση 100 βαθμών (από την ατομική του βαθμολογία – σε περίπτωση που έχει λιγότερους από 100 βαθμούς θα παίρνει αρνητικό πρόσημο). Σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης ο Αρχικριτής του διαγωνισμού θα έχει την υποχρέωση να παραπέμψει το παράπτωμα στην Επιτροπή η οποία θα αποφασίσει για την ποινή που θα επιβάλει που μπορεί να είναι μέχρι και διαγραφή από τον Σύνδεσμο.

17. Όταν σε αγώνα υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερα σημεία εκκίνησης, οι διαγωνιζόμενοι θα δικαιούνται να επιλέγουν το σημείο εκκίνησης με γνωστοποίηση προς τον Αρχικριτή το αργότερο μέχρι τις 21.00 της προηγούμενης του αγώνα. Σε περίπτωση που διαγωνιζόμενος αμελήσει να δηλώσει το σημείο εκκίνησής του, τότε τοποθετείται αυτόματα στο σημείο από όπου θα ξεκινήσουν οι λιγότεροι αθλητές. Εάν υπάρχει ίσος αριθμός διαγωνιζομένων σε κάθε σημείο τότε θα κληρωθεί το σημείο εκκίνησής του. Οι διαγωνιζόμενοι δικαιούνται να τερματίζουν σε διαφορετικό σημείο από το σημείο εκκίνησης εάν το επιθυμούν.

18. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Πρωτάθλημα και να είναι έγκυρη η βαθμολογία του πρέπει να είναι γραμμένος από τον πρώτο αγώνα του πρωταθλήματος (Championship standings points). Τελευταία ημέρα εγγραφής για το Πρωτάθλημα είναι μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του Πρωταθλήματος (μέχρι και τις 18 Μαρτίου 2017). Μετά την τελευταία ημέρα εγγραφής για το πρωτάθλημα νέες εγγραφές θα γίνονται αποδεκτές χωρίς τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων διαγωνιζομένων να επηρεάζουν τη βαθμολογία του Πρωταθλήματος.
Συμμετοχές μέχρι και τις 23/03/2017 μέσω τις ιστοσελίδας μας ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ( email) στο info@cyprusfaa.com ή στο τηλέφωνο: 99467504.
Σημείωση 1: Τα μέλη τα οποία δεν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα αλλά να βοηθήσουν σαν κριτές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή επίσης στο πιο πάνω τηλέφωνο. Ο σύνδεσμος θα καλύπτει τα έξοδα ανάλογα με τις αποστάσεις.

Σημείωση 2: Ο σύνδεσμος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε από τους ποιο πάνω όρους και κανονισμούς οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος.

 

παράρτημα Ι